https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Ziekmelden & verlof | Eerschot

Ziekmelden & verlof

Ziekmelden
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet tijdig op school kan komen, verzoeken wij u dringend voor aanvang van de lessen (voor 08.20 uur) uw kind telefonisch af te melden. 
Liever niet per mail doorgeven op de dag zelf.
 

Verlof aanvragen
Voor verlofaanvragen dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier voor verlof.

Luxe verzuim: 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom Buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.