https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Wie zijn wij | Eerschot

Wie zijn wij

Het schoolgebouw

De school is in 1952 gebouwd. Oorspronkelijk waren het twee zelfstandige scholen met een gymzaal. Door de jaren heen heeft het gebouw een aantal uitbreidingen en inpandige aanpassingen ondergaan.
Momenteel beschikt ons schoolgebouw over 11 groepslokalen en een inpandige gymzaal. Een aantal lokalen is in gebruik voor de kinderopvang en BSO van de Verbinding.
Rondom de school is veel ruimte. Aan de achterzijde is een grote speelplaats (verdeeld in een onderbouw- en bovenbouwspeelplaats) met daaraan grenzend een groot grasveld waarvan de kinderen elke dag gebruik kunnen maken.
Basisschool Eerschot is gelegen aan de rand van de woonwijk Eerschot; de meeste leerlingen komen uit deze wijk, uit de nieuwbouwwijk De Heikant en uit enkele buitengebieden van de gemeente aan weerszijden van de A50-autoweg.
 

Ruimte om te groeien

Bij ons staat de GROEI centraal, zowel bij de leerlingen als in ons team. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en we zijn ons ervan bewust dat ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert.
Wij willen kinderen een fijne schooltijd bieden. Een schooltijd waarin zij alle ruimte krijgen om te groeien, zowel in kennis als in sociale vaardigheden.
De kinderen ontwikkelen kwaliteiten en eigenschappen die hen in de rest van het lerende en werkende leven van pas kunnen komen.
Wij baseren ons op de volgende principes:

 • Groeien in kennis, vaardigheden en competenties
 • Groeien vanuit vertrouwen
 • Groeien op een betekenisvolle manier

 

Onze visie

Wij willen samen met leerlingen en ouders een school vormen waarin iedereen actief betrokken is en met plezier aan deelneemt. In de driehoek school-leerling-ouder en ook met externe partijen zoeken wij de samenwerking om te werken aan de ontwikkeling van passend onderwijs op onze school. 

Wij stimuleren wij onze leerlingen om zich tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen zodat zij vol vertrouwen en ontdekkend hun toekomst tegemoet durven te gaan. 
Basisschool Eerschot biedt kwalitatief onderwijs en we zijn direct betrokken bij het ontwikkelen en de groei van de leerlingen op onze school.

Wij bieden onderwijs in een veilige omgeving met een warme sfeer! Alleen dan is het mogelijk om samen te groeien; als individu, als groep, als team en als school. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en we zijn ons ervan bewust dat ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert. Wij gaan uit van onderstaande pijlers: 

 • Groeien vanuit vertrouwen 
 • Groeien in kennis, vaardigheden en competenties
 • Groeien op een betekenisvolle manier

We willen een bruisende school zijn, waar leerlingen stralen, ouders genieten en waar wij samen trots zijn op onze school!
We werken vanuit onze missie en kernwaarden waarbij we er naar streven om ons gewaagde doel te behalen. Daarbij hebben we in het jaarplan een prioritering aangegeven:

 1. Stabiele opbrengsten en leerstrategieën
 2. Didactisch handelen
 3. Het jonge kind, leerlijnen doelen samenwerking met de Verbinding
 4. Samenwerken met de omgeving
 5. Professionele leergemeenschap

 

Expliciciete Directe Instructie model (EDI)

Op basisschool Eerschot hanteren wij het Expliciete Directe Instructie model (EDI).
Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Ons onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen.
Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken.

In dit document staat het EDI-model verder omschreven: Expliciete Directe Instructie model.pdf
 

Informatie van de groepen