Vertrouwenspersoon

Schoolcontactpersoon
Voor klachten aangaande machtsmisbruik kan men terecht bij de contactpersoon van de school.
De schoolcontactpersoon weet hoe de procedure binnen SKOSO is vastgelegd en hoe er gehandeld moet worden.
De taken van de schoolcontactpersoon zijn:

  • Eerste opvang en advies aan de leerling of ouders die geconfronteerd worden met machtsmisbruik;
  • Doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
  • Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding van machtsmisbruik.

 
De contactpersonen voor onze school zijn:
Mevrouw Yvonne van Nimwegen
Mevrouw Vanessa Arts
Telefoonnummer: 0413-490546

De externe vertrouwenspersoon is iemand die deskundig is op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan.
De taken van de externe vertrouwenspersoon zijn:

  • Consultatiefunctie voor interne contactpersoon
  • Waar mogelijk of wenselijk bemiddelen

 
De externe contactpersoon van SKOSO is:
Mevrouw Lucy Bax
Telefoonnummer: 06-22741216

SKOSO heeft voor alle scholen een klachtenregeling en klachtenprocedure. Daaronder vals ook onze school.
De klachtenregeling, waarn de klachtenprocedure staat beschreven, kunt u vinden op de website van SKOSO. Deze regeling ligt ook op school ter inzage.