Uw kind aanmelden

De stap naar de basisschool is een stap naar de “grote wereld”. Deze stap willen we zo plezierig mogelijk laten verlopen. Op school zal uw kind zich veilig en prettig moeten voelen. Pas dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Gedurende die schooltijd vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u een school zoekt die aansluit bij uw ideeën over opvoeding en onderwijs.

Download hier het aanmeldformulier

Dit formulier kan digitaal worden ingevuld. Daarna a.u.b. uitprinten en ondertekend bij de school in leveren.
De inschrijfformulieren zijn ook via school te verkrijgen.