Schooltijden en Roosters

Wij hanteren het 5-gelijke dagen rooster voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.
Met het 5 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt duidelijkheid, rust en  structuur voor de kinderen. Deze duidelijkheid bevordert het welbevinden van de kinderen en werkt stimulerend voor de ontwikkeling van de kinderen.

Schooltijden groepen 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: van 08:30u tot 14:00 uur
Inclusief 30 minuten lunchpauze

(Lunch)Protocol 5-gelijke dagen: Protocol 5 gelijke dagen model versie 2019-2020

Inlooptijd
Binnen ons schoolconcept streven we ernaar om de kinderen naast de basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen ook te laten uitgroeien tot zelfstandige personen.
De deuren van de school gaan om 08.20 uur open. Uw kind mag vanaf dat moment naar binnen. Er is op dat moment geen toezicht op de speelplaats.
Tijdens de inloop is de leerkracht in de klas. Zo heeft u de mogelijkheid om mededelingen te doen of een korte vraag te stellen.
Om 08.30 uur gaat de zoemer en starten we met de lessen.
Wel willen we u er op wijzen dat we het belangrijk vinden, dat de kinderen leren om zelfstandig naar binnen te gaan. 
Een verzoek dus aan de ouders om het mee naar binnengaan met hun kinderen af te bouwen.

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie: maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020
Kerstvakantie: maandag 21-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021
Carnavalsvakantie: maandag 15-02-2021 t/m vrijdag 19-02-2021
2e Paasdag: maandag 05-04-2021
Koningsdag: dinsdag 27-04-2021
Meivakantie: maandag 03-05-2021 t/m vrijdag 14-05-2021
2e Pinksterdag: maandag 24-05-2021
Zomervakantie: maandag 26-07-2021 t/m 03-09-2021

Studiedagen 2020-2021

maandag 21 september 2020
vrijdag 02 oktober 2020
vrijdag 26 februari 2021
woensdag 23 juni 2021

Rooster bewegingsonderwijs 2020-2021 ‚Äč

Gymtijd

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08:45-09:30

7A

1B/2B

1C/2C

6B

2A/3A

09:30-10:15

 

4B/5B

2A/3A

5A/6A

1B/2B

10:45-11:30

8a

4a

7B/8B

3B

1C/2C

           

12:30-13:15

5A/6A

3B

8A

4B/5B

7B/8B

13:15-14:00

6B

   

7A

4A

Schoolzwemmen 

(in het schooljaar 2020-2021 is er geen schoolzwemmen)

Schoolzwemmen opgenomen in het lesprogramma voor groep 4.  
Schoolzwemmen is echter alleen haalbaar als alle ouders hiervoor een financiële bijdrage betalen. Zie hiervoor de informatie in onderstaande bericht.

Het gemeentebestuur van Meierijstad stelt kinderen van de groepen 4 van de basisscholen in Sint–Oedenrode in de gelegenheid om gedurende een leerjaar deel te nemen aan het schoolzwemmen.
Kinderen die nog niet in het bezit zijn van diploma A krijgen de mogelijkheid om tijdens het schoolzwemmen dit diploma te behalen.

Voor de kinderen van groep 4 die bij aanvang van het schooljaar in het bezit zijn van diploma A worden zwemclinics verzorgd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overlevingszwemmen, aquajoggen,
waterpolo, kanoen of snorkelen. Het seizoen wordt afgesloten met een “’scholenspel”.
De doelstelling is dus niet uitsluitend gericht op het behalen van het A diploma, maar ook op algemene technieken, op “Physical fitness”, ofwel het gezondheidsaspect, op spel en speelse vormen, op behendigheid en watervrijheid; ofwel de recreatieve waarde. Plezier krijgen en houden in het zwemmen is erg belangrijk.

Kosten
De gemeente neemt naast de vervoerskosten van de leerlingen uit de kerkdorpen Olland, Boskant en Nijnsel, een belangrijk deel van de leskosten en materiaal kosten (bv huur kano’s) voor haar rekening. Van de ouders die de kinderen aan het schoolzwemmen willen laten deelnemen wordt een bijdrage verwacht. Per jaar worden 18 lessen gegeven, de totale kosten per jaar bedragen € 51,80 (€ 2,87 per les)

Bijzonderheden
Als er specifieke zaken van belang zijn bij het geven van zwemles aan uw kind wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan de leerkracht. Als u geen bezwaar kenbaar maakt zullen deze medische gegevens en de persoonsgegevens doorgegeven worden aan het personeel van zwembad De Neul. Dit om de lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Verder kunt u te allen tijde de zwemlessen van uw kind vanaf het terras volgen.