Schooltijden

Wij hanteren het 5-gelijke dagen rooster voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.
Met het 5 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt duidelijkheid, rust en  structuur voor de kinderen. Deze duidelijkheid bevordert het welbevinden van de kinderen en werkt stimulerend voor de ontwikkeling van de kinderen.

Schooltijden groepen 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: van 08:30u tot 14:00 uur
Inclusief 30 minuten lunchpauze

(Lunch)Protocol 5-gelijke dagen: Protocol 5 gelijke dagen model versie 2019-2020

Inlooptijd
Binnen ons schoolconcept streven we ernaar om de kinderen naast de basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen ook te laten uitgroeien tot zelfstandige personen.
De deuren van de school gaan om 08.20 uur open. Uw kind mag vanaf dat moment naar binnen. Er is op dat moment geen toezicht op de speelplaats.
Tijdens de inloop is de leerkracht in de klas. Zo heeft u de mogelijkheid om mededelingen te doen of een korte vraag te stellen.
Om 08.30 uur gaat de zoemer en starten we met de lessen.
Wel willen we u er op wijzen dat we het belangrijk vinden, dat de kinderen leren om zelfstandig naar binnen te gaan. 
Een verzoek dus aan de ouders om het mee naar binnengaan met hun kinderen af te bouwen.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie: maandag 14-10-2019  t/m vrijdag 18-10-2019
Kerstvakantie: maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 03-01-2020
Carnavalsvakantie: maandag 24-02-2020 t/m vrijdag 28-02-2020
2de Paasdag: maandag 13-04-2020
Meivakantie: maandag 20-04-2020 t/m vrijdag 01-05-2020
Bevrijdingsdag: dinsdag 05-05-2020
Hemelvaart: donderdag 21-05-2020 en vrijdag 22-05-2020
Pinksteren: maandag 01-06-2020
Zomervakantie: maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 21-08-2020
 

Studiedagen 2019-2020

maandag 07-10-2019
woensdag 06-11-2019
vrijdag 06-12-2019
maandag 04-05-2020
vrijdag 12-06-2020
vrijdagmiddag 10-07-2020 (vanaf 12:00u)
 

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie: maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020
Kerstvakantie: maandag 21-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021
Carnavalsvakantie: maandag 15-02-2021 t/m vrijdag 19-02-2021
2e Paasdag: maandag 05-04-2021
Koningsdag: dinsdag 27-04-2021
Meivakantie: maandag 03-05-2021 t/m vrijdag 14-05-2021
2e Pinksterdag: maandag 24-05-2021
Zomervakantie: maandag 26-07-2021 t/m 03-09-2021