Schooldocumenten

Schoolgids Basisschool Eerschot

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Deze schoolgids geeft aan waar onze school, Basisschool Eerschot voor staat.
In deze gids willen wij u informeren over onze identiteit, praktische schoolzaken en de ontwikkelingen van ons onderwijs.
De informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers van onze toekomstige en huidige leerlingen.
Voor ouders die nog een basisschool moeten kiezen voor hun kinderen biedt de schoolgids, behalve vele praktische zaken, een eerste kennismaking met de cultuur van de school en de manier waarop de school met de kinderen omgaat.

Schoolgids 2019-2020

De schoolgids is ook te vinden via "Scholen op de kaart"

Informatie die betrekking heeft op alle scholen van SKOSO is gebundeld en weergegeven zowel via de website van BS Eerschot als op de site van SKOSO. Het betreft informatie over SKOSO, partners waarmee wordt samengewerkt als ook de onderwerpen jeugdhulpverlening, leerplichtzaken, ziekte en verlof, gezamenlijke beleidsafspraken, verzekeringen en algemene regelingen. Voor al dit soort zaken verwijzen we u graag door naar: www.skoso.nl

2019-2020 Algemeen deel schoolgids SKOSO.pdf

Hoewel u in deze schoolgidsen veel wetenswaardigheden aantreft, kunnen er nog vragen overblijven. Als u iets niet duidelijk is, loopt u dan gerust binnen of belt u ons even op.
Wij stellen samenspraak en samenwerking met de ouders erg op prijs!
 

Protocollen

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkings-verband (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) vormen de basis van het aantonen van de ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen.
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

Een korte typering van onze school
De kwaliteit van onze basisondersteuning
De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

SchoolOndersteuningsProfiel_NR31-Basisschool Eerschot.pdf