Schoolafspraken

Voor de kinderen hebben wij omgangsregels opgesteld, gericht op het gedrag van kinderen in en om de school. Daarnaast heeft elke groep samen met de leerkracht afspraken gemaakt voor in de klas.
Hieronder hebben wij de belangrijkste omgangsregels nog even op een rij gezet.

  • Wij zorgen voor een prettige sfeer op school.
  • Wij praten over problemen en proberen ze op die manier op te lossen.
  • Laat de ander in zijn waarde, pest dus niet en scheldt niet.
  • Probeer ruzie of probleempjes te voorkomen door erover te praten.
  • Vraag een leerkracht erbij als er toch iets misgaat.
  • Praat of roddel niet over anderen en bemoei je niet met ruzies.
  • Maak goede afspraken over een spel voordat je daarmee begint.
  • Laat een ander meedoen met een spel als hij of zij dat graag wil.
  • Ga op de juiste manier om met de schoolspullen en andere materialen.‚Äč

 
Brengen en halen
Kinderen die dicht bij school wonen, komen bij voorkeur te voet naar school. Als u met uw kind met de fiets komt, dan moeten de fietsen in de fietsenrekken geplaatst worden. Op het schoolplein mag door niemand gefietst worden.

Het is in het belang van uw kinderen dat zij veilig van en naar school gaan. Door de grote drukte die ontstaat tijdens het brengen en halen van de kinderen, wordt de situatie rond school voor kinderen onoverzichtelijk en soms gevaarlijk. Wij vragen u dan ook het autogebruik bij het halen en brengen te beperken. De ouders die hun kind wel met de auto moeten brengen en halen, vragen wij rekening te houden met de buurtbewoners door de auto’s alleen in de parkeervakken neer te zetten.

Toezicht speelplaats
Voor schooltijd is er geen toezicht. Vanaf 08.20 uur mogen de kinderen zelf naar binnen lopen. Er wordt ’s ochtends 5 minuten voor aanvang van de lestijden gebeld, zodat de lessen tijdig kunnen beginnen. De leerkrachten houden toezicht tijdens de pauzes op de speelplaats.
 
Huisdieren
Er zijn kinderen op onze school die last hebben van allergieën of aandoeningen aan de luchtwegen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om met uw hond niet op het schoolplein te komen.
 
Gevonden voorwerpen
Gedurende het schooljaar blijven er veel spullen, vooral kledingstukken, liggen op school. De gevonden spullen verzamelen we in kisten die in de gang staan. Daar kunt u altijd in kijken als u iets mist. Spullen die niet worden opgehaald geven wij aan een goed doel. De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van voorwerpen zoals bijvoorbeeld horloges, sieraden, portemonnees en dergelijke.
 
Mobiele telefoons
Indien er om dringende reden naar huis gebeld dient te worden, mogen de kinderen gebruik maken van de schooltelefoon. Mocht het toch nodig zijn dat uw kind een mobiel bij zich heeft, dan spreken we af dat deze bij binnengaan van de school is uitgeschakeld en pas bij het verlaten van school weer wordt ingeschakeld. Gebruik van een mobiel in pauzes en de mobiel op “stille stand” is dus ook niet toegestaan. De leerling blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendom. Verlies, schade of diefstal aan/van een mobiele telefoon kunnen niet verhaald worden op de school.
 
Ontruimingsoefening
De school beschikt over een ontruimingsplan dat door de brandweer goedgekeurd is. In dit plan wordt aangegeven hoe te handelen bij ontruiming. In elke ruimte van de school hangt een overzicht met de vluchtwegen die gebruikt dienen te worden in geval van ontruiming. Tweemaal per jaar houden wij een ontruimingsoefening i.s.m. de Verbinding. Tijdens deze oefening kijken wij of de gemaakte afspraken hierover nog kloppen. Er werken voldoende leerkrachten die zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener.
 
Anti-Pestprotocol
De school hanteert een anti-pestprotocol. Binnen dit protocol praten we met kinderen over respect en goede omgangsvormen. Samen met de leerlingen zijn regels opgesteld om zo te komen tot een vriendelijke, rustige en veilige omgeving.
 
Privacy
Van de ouders en stagiaires die in de groepen of bij een activiteit komen helpen verwachten we zonder meer dat de privacy van onze leerlingen gewaarborgd blijft. Dit houdt in dat over het gedrag en de vorderingen van de leerling geen enkele mededeling gedaan wordt naar buiten toe. In het begin van ieder schooljaar ontvangt u een brief om toestemming te verlenen voor het plaatsen van foto’s en adresgegevens.