https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Oudervereniging | Eerschot

Oudervereniging

Oudervereniging

In de oudervereniging zitten ouders die allerlei schoolactiviteiten regelen en/of helpen ondersteunen. De oudervereniging bestaat uit leden en een dagelijks bestuur. 
De oudervereniging organiseert samen met één van de leerkrachten één of meerdere activiteiten.De jaarlijkse activiteiten zijn: de ouderbijdrage regelen, het schoolfeest, de schoolfotograaf, de Kinderboekenweek (ondersteunen), de sinterklaasviering, de kerstviering, Carnaval op school, de koningsspelen (ondersteunen), het verkeersexamen (ondersteunen), de Eerschotdag (jaarlijks uitje, ondersteunen), de musical (ondersteunen en bardienst).
Deze activiteiten worden grotendeels betaald vanuit de ouderbijdrage, de kledinginzamelingsactie en de opbrengst van het oud papier.
De oudervereniging vergadert zes keer per jaar. Hierbij is meestal één leerkracht aanwezig.

Klassenouder(s)
Elke groep heeft een klassenouder. Dit is één ouder of verzorger van de klas waarin hun kind zit. Deze klassenouder(s) regelen activiteiten en ondersteunen diverse zaken voor de leerkracht, zoals bijvoorbeeld: het regelen en verkleden voor de carnavalsoptocht, het regelen van ouderhulp voor begeleiden van een excursie of het verzorgen van cadeautjes bij afscheid stagiaire en bij juffen-e en meestersdag. Hier wordt meestal een kleine jaarlijkse bijdrage voor gevraagd door de klassenouder(s).

Vrijwillige ouderbijdrage en verplichte bijdrage voor fruit
Naast de vrijwillige ouderbijdrage, worden er per leerling kosten in rekening gebracht voor o.a. de Eerschotdag/schoolreisje, schoolkamp groep 8 . De bedragen worden jaarlijks vastgesteld en zijn op te vragen via de school

Als er nog vragen zijn over de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.