https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Opleiden in school | Eerschot

Opleiden in school

Samen opleiden

Met onze school maken wij actief deel uit van het Partnerschap Opleiden in de School. Daarin werken Fontys Hogeschool Kind & Educatie (pabo) en 35 schoolbesturen met ongeveer 120 scholen in de regio ’s-Hertogenbosch, Veghel, Tilburg, Eindhoven en Venlo samen aan het opleiden van leerkrachten in het primair onderwijs. Als opleidingsschool en opleiding delen we ook onze kennis en kunde, doen we samen onderzoek en werken we aan kwaliteit van onderwijs, zodat we onze toekomstige leerkrachten opleiden op de beste plekken. Kijk voor meer informatie over het partnerschap op www.partnerschapopleidenindeschool.nl.
Ook studenten van andere opleidingen krijgen bij ons de gelegenheid om praktijkervaringen op te doen.
De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de klas, ook als de student lesgeeft. Een uitzondering hierop is de leraar in opleiding (LIO). Als laatste deel van de studie leraar basisonderwijs draagt zij/hij gedurende een aantal weken de volledige verantwoordelijkheid voor een groep kinderen.
 

Nascholing

Het beroep van leraar is sterk in beweging. Leerkrachten worden geschoold om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het onderwijsveld. Daarnaast werken wij met een onderwijskundig meerjarenbeleid. Om de doelen te kunnen realiseren hebben we begeleiding en scholing van het team nodig. De scholingsactiviteiten kunnen op team-, groeps- of individueel niveau plaatsvinden.