Onze visie

 

Wij willen samen met leerlingen en ouders een school vormen waarin iedereen actief betrokken is en met plezier aan deelneemt. In de driehoek school-leerling-ouder en ook met externe partijen zoeken wij de samenwerking om te werken aan de ontwikkeling van passend onderwijs op onze school. 
Wij stimuleren wij onze leerlingen om zich tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen zodat zij vol vertrouwen en ontdekkend hun toekomst tegemoet durven te gaan. 
Basisschool Eerschot biedt kwalitatief onderwijs en we zijn direct betrokken bij het ontwikkelen en de groei van de leerlingen op onze school.

Wij bieden onderwijs in een veilige omgeving met een warme sfeer! Alleen dan is het mogelijk om samen te groeien; als individu, als groep, als team en als school. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en we zijn ons ervan bewust dat ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert. Wij gaan uit van onderstaande pijlers: 

  • Groeien vanuit vertrouwen 
  • Groeien in kennis, vaardigheden en competenties
  • Groeien op een betekenisvolle manier

 
We willen een bruisende school zijn, waar leerlingen stralen, ouders genieten en waar wij samen trots zijn op onze school!
We werken vanuit onze missie en kernwaarden waarbij we er naar streven om ons gewaagde doel te behalen. Daarbij hebben we in het jaarplan een prioritering aangegeven:

  1. Stabiele opbrengsten en leerstrategieën
  2. Didactisch handelen
  3. Het jonge kind, leerlijnen doelen samenwerking met de Verbinding
  4. Samenwerken met de omgeving
  5. Professionele leergemeenschap