Ontwikkeling van het onderwijs

De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat onderwezen wordt. Jaarlijks stellen we doelen op om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Systematisch moet worden nagegaan of de doelen ook bereikt zijn. Op basis daarvan zullen nieuwe doelen voor verdere verbetering worden opgesteld. Vervolgens worden de effecten van die verbeteractiviteiten geanalyseerd en gecommuniceerd met de betrokken geledingen. Het geheel kenmerkt zich door een cyclische aanpak. Dit gebeurt op basis van het schoolplan, opgesteld door de directie van de school. Met behulp van dit meerjarenplan wordt een jaarplan gemaakt.