https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Leerlingenraad | Eerschot

Leerlingenraad

Eén leerling uit elke groep 6 t/m 8, vertegenwoordigt de leerlingenraad en behartigt daarmee de belangen van de leerlingen.
De vertegenwoordigers worden gekozen door hun medeleerlingen. De leerlingenraad vergadert elke
zes weken met een leerkracht van de school, zodat de school weet wat er leeft onder de leerlingen.