https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Kwaliteitszorg en schoolplan | Eerschot

Kwaliteitszorg en schoolplan

Op basisschool Eerschot willen wij de kwaliteit van het onderwijs bewaken en indien nodig verbeteren.

 • We stellen elke vier jaar een schoolplan op waarin we aangeven welke stappen we zullen nemen om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. Deze stappen worden vervolgens uitgewerkt in een jaarplan. De documenten worden voorgelegd aan, medezeggenschapsraad, de inspectie en bestuur.
 • Alle geledingen binnen de school worden betrokken bij de realisering van kwaliteitsverbetering. Ook is er blijvende aandacht voor het volgen van de resultaten van de leerlingen met behulp van het leerling volgsysteem.
 • Elke twee jaar nemen wij een tevredenheidspeiling af onder de ouders, personeel waarmee we hun mening vragen over onze school, ons onderwijs en ons beleid.
 • Ook de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vullen elke twee jaar een tevredenheidspeiling in.
 • Het kwaliteitsbeleid op onze school is erop gericht om op een systematische en cyclische wijze de doelen van de school te bepalen, te plannen, te realiseren en te evalueren. Hiervoor gebruiken we onder andere gegevens uit de schoolzelfevaluatie, gegevens uit het onderzoek van de inspectie en gegevens uit tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en personeel.

 

Het primaire proces is de focus van de kwaliteitszorg.

 • We vertalen de visie naar concrete doelen
 • We streven naar  een professionele schoolcultuur die gericht is op ontwikkeling van professionele leerkrachten in een professionele organisatie

 

Alle leerkrachten volgen de scholing ambtiegericht werken. Ambitie gericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het onderwijs wordt aangepast aan de hand van meetbare resultaten passend bij de ambitie. Dit doen we door cyclisch en systematisch te werken met als doel het beste uit de leerlingen en leerkrachten te halen.

 

Er wordt veel nadruk gelegd op het daadwerkelijk handelen van de leerkrachten. 
 • we willen onze opbrengsten verhogen door het stellen van hoge doelen
 • we analyseren de opbrengsten, delen deze met elkaar en leren samen
 • we maken leren zichtbaar; wat wil de leerling leren en hoe is hij/zij hier mede verantwoordelijk voor?
 • we voeren gesprekken met de leerling en ouders samen (welbevinden/rapportgesprekken en overige gesprekken)