https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Het team | Eerschot

Het team

Het team bestaat uit 25 personen. Het team van Basisschool Eerschot bestaat uit groepsleerkrachten, een intern begeleider, specialisten en een directeur. Het team wordt ondersteund door een administratief medewerker en een medewerker die conciërge taken vervult.
Daarnaast is er ook sprake van huishoudelijk personeel.
 

  • De directeur is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid dat door het bestuur is vastgesteld. Zij is eindverantwoordelijk voor alle beleidszaken en speciaal belast met personeelszaken, materieel en financieel beleid, organisatie en communicatie en PR. Daarnaast maakt de directeur deel uit van het directieoverleg van SKOSO.
  • De directeur vormt samen met twee bouwcoördinatoren en de IB-er het managementteam van de school. 
  • De Intern begeleider coördineert alle zaken omtrent extra zorg. Ook ondersteunt de Intern Begeleider de leerkrachten bij de hulpverlening aan zorgleerlingen. De school bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning.
  • Groepsleerkrachten hebben een lesgevende taak, maar dragen ook zorg voor extra begeleiding in de klas. Zij streven ernaar het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de leerling. Naast een lesgevende taak verricht iedere leerkracht een aantal taken die van belang zijn voor de hele schoolorganisatie. Enkele leerkrachten hebben een specialisme. 

Schooljaar 2021-2022

 
Directeur: 
Mevrouw Marjo Timmermans
 
maandag t/m vrijdag
e-mailadres: mtimmermans@bseerschot.nl
Groep 1A+2A: 
Juffrouw Jacqueline van Leeuwen
 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
e-mail: jvanleeuwen@bseerschot.nl
Groep 1A+2A: 
Juffrouw Maria Dekkers
 
woensdag
e-mailadres: mdekkers@bseerschot.nl
Groep 1B+2b
Juffrouw Vanessa Arts

 
maandag en dinsdag
e-mailadres: varts@bseerschot.nl
Groep 1B+2B: 
Juffrouw Inge van Vliet
 
woensdag, donderdag en vrijdag
e-mailadres: ivanbakel@bseerschot.nl
Groep 1C+2C: 
Juffrouw Elia Dilissen
 
maandag en dinsdag
e-mailadres: edilissen@bseerschot.nl
Groep 1C+2C: 
Juffrouw Yvonne van de Velde
 
Woensdag, donderdag en vrijdag
e-mailadres: yvandevelde@bseerschot.nl
Groep 3A: 
Juffrouw Marieke van de Weideven
 
maandag en dinsdag
e-mailadres: mvandeweideven@bseerschot.nl
Groep 3A: 
Juffrouw Elke Verhoeven
 
woensdag, donderdag en vrijdag
e-mailadres: everhoeven@bseerschot.nl
Groep 4A: 
Juffrouw Carla Hulsen
 
maandag, dinsdag
e-mailadres: chulsen@bseerschot.nl
Groep 4A: 
Juffrouw Inge van Eijndhoven
 
woensdag, donderdag en vrijdag 
e-mailadres: ivaneijndhoven@bseerschot.nl
Groep 4B-5B: 
Juffrouw Romy Smits
 
maandag t/m vrijdag
e-mail: rsmits@bseerschot.nl
Groep 5A+6A: 
Juffrouw Karin Wijnen
 
Maandag, dinsdag en 1x per 2 weken woensdag
e-mailadres: kwijnen@bseerschot.nl
Groep 5A+6A: 
Juffrouw Jill Heesters
 
donderdag, vrijdag en 1x per 2 weken woensdag
e-mailadres: jhavinga@bseerschot.nl
Groep 6B: 
Juffrouw Francijntje Siauw
 
maandag, dinsdag, donderdag vrijdag
e-mailadres: fsiauw@bseerschot.nl
Groep 6B 
Juffrouw Liset Schepers
 
woensdag
e-mail: lschepers@bseerschot.nl
Groep 7A: 
Meneer Mark Hulsen
 
maandag t/m vrijdag
e-mailadres: mhulsen@bseerschot.nl
Groep 7A
Juffrouw Vanessa Arts

 
1x per 2 weken op woensdag
e-mailadres: varts@bseerschot.nl
Groep 7B+8B: 
Juffrouw Sabine van Zoggel
 
Maandag, dinsdag en woensdag
e-mailadres: svanzoggel@bseerschot.nl
Groep 7B+8B: 
Juffrouw Liset Schepers
 
donderdag en vrijdag
e-mail: lschepers@bseerschot.nl
Groep 8A:
Juffrouw Suzanne van Boxmeer
 
maandag, dinsdag en woensdag
e-mail: svanboxmeer@bseerschot.nl
Groep 8A: 
Meneer Carlo van Kroonenburg
 
donderdag en vrijdag
e-mailadres: cvankroonenburg@bseerschot.nl
Intern Begeleider/Leerlingbegeleider
Juffrouw Yvonne van Nimwegen
 
maandag, dinsdag en donderdag
e-mailadres: yvannimwegen@bseerschot.nl
Leerlingbegeleider: 
Juffrouw Belinda Kester
 
maandag
Administratief medewerkster: 
Doriene Eijkemans
 
maandag en donderdag
e-mailadres: deijkemans@bseerschot.nl
Congiërge: 
Leo Vogels
 
maandag t/m vrijdag
e-mailadres: lvogels@bseerschot.nl
Huishoudelijke dienst:
Wilma Brouwers