Het team

Het team bestaat uit 24 personen. Het team van Basisschool Eerschot bestaat uit groepsleerkrachten, een intern begeleider, specialisten en een directeur. Het team wordt ondersteund door een administratief medewerker en een medewerker die conciërge taken vervult.
Daarnaast is er ook sprake van huishoudelijk personeel.
 

  • De directeur is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid dat door het bestuur is vastgesteld. Zij is eindverantwoordelijk voor alle beleidszaken en speciaal belast met personeelszaken, materieel en financieel beleid, organisatie en communicatie en PR. Daarnaast maakt de directeur deel uit van het directieoverleg van SKOSO.
  • De directeur vormt samen met twee bouwcoördinatoren en de IB-er het managementteam van de school. 
  • De Intern begeleider coördineert alle zaken omtrent extra zorg. Ook ondersteunt de Intern Begeleider de leerkrachten bij de hulpverlening aan zorgleerlingen. De school bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning.
  • Groepsleerkrachten hebben een lesgevende taak, maar dragen ook zorg voor extra begeleiding in de klas. Zij streven ernaar het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de leerling. Naast een lesgevende taak verricht iedere leerkracht een aantal taken die van belang zijn voor de hele schoolorganisatie. Enkele leerkrachten hebben een specialisme. 

 

Schooljaar 2019-2020

Directeur: 
Mevrouw Marjo Timmermans
maandag t/m vrijdag
e-mailadres: mtimmermans@bseerschot.nl
Groep 1B+2B: 
Juffrouw Inge van Eijndhoven
Woensdag, donderdag en vrijdag 
e-mailadres: ivaneijndhoven@bseerschot.nl
Groep 1B+2B: 
Juffrouw Elia Dilissen
maandag en dinsdag
e-mailadres: edilissen@bseerschot.nl
Groep 1C+2C: 
Juffrouw Vanessa Arts
maandag, dinsdag en 1x per 2 weken woensdag
e-mailadres: varts@bseerschot.nl
Groep 1C+2C: 
Juffrouw Yvonne van de Velde
donderdag, vrijdag en 1x per 2 weken woensdag
e-mailadres: yvandevelde@bseerschot.nl
Groep 2A+3A: 
Juffrouw Jacqueline van Leeuwen
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
e-mail: jvanleeuwen@bseerschot.nl
Groep 2A+3A: 
Juffrouw Maria Dekkers
dinsdag en woensdag
e-mailadres: mdekkers@bseerschot.nl
Groep 3B: 
Juffrouw Carla Hulsen
maandag, dinsdag
e-mailadres: chulsen@bseerschot.nl
Groep 3B: 
Juffrouw Elke Verhoeven
woensdag, donderdag en vrijdag
e-mailadres: everhoeven@bseerschot.nl
Groep 4A: 
Juffrouw Romy Smits
maandag t/m vrijdag
e-mail: rsmits@bseerschot.nl
Groep 4B+5B: 
Juffrouw Karin Wijnen
maandag, dinsdag en woensdag
e-mailadres: kwijnen@bseerschot.nl
Groep 4B+5B: 
Juffrouw Helge Schepens
Donderdag en vrijdag
e-mailadres: hschepens@bseerschot.nl
Groep 5A: 
Juffrouw Inge van Bakel
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
e-mailadres: ivanbakel@bseerschot.nl
Groep 6A: 
Juffrouw Francijntje Siauw
maandag, dinsdag, donderdag vrijdag
e-mailadres: fsiauw@bseerschot.nl
Groep 6A:
Juffrouw Suzanne van Boxmeer
maandag, dinsdag en vrijdag
e-mail: svanboxmeer@bseerschot.nl
Groep 6B+7B: 
Meneer Mark Hulsen
maandag t/m vrijdag
e-mailadres: mhulsen@bseerschot.nl
Groep 6B+7B: 
Juffrouw Chrissy Verhagen
woensdag (ondersteuning)
e-mailadres: cverhagen@bseerschot.nl
Groep 7A+8A: 
Juffrouw Sabine van Zoggel
maandag en dinsdag
e-mailadres: svanzoggel@bseerschot.nl
Groep 7A+8A: 
Juffrouw Liset Schepers
woensdag, donderdag en vrijdag
e-mail: lschepers@bseerschot.nl
Groep 8B: 
Juffrouw Jill Heesters
maandag, dinsdag en woensdag
e-mailadres: jhavinga@bseerschot.nl
Groep 8B: 
Juffrouw Marieke van de Weideven
donderdag en vrijdag
e-mailadres: mvandeweideven@bseerschot.nl
Groep 8B:
Juffrouw Sabine van Zoggel
woensdag (ondersteuning)
e-mailadres: svanzoggel@bseerschot.nl
Intern Begeleider/Leerlingbegeleider
Juffrouw Yvonne van Nimwegen
dinsdag, woensdag en donderdag
e-mailadres: yvannimwegen@bseerschot.nl
Leerlingbegeleider: 
Juffrouw Belinda Kester
 
   
Administratief medewerkster: 
Doriene Eijkemans
maandag en donderdag
e-mailadres: deijkemans@bseerschot.nl
Congiërge: 
Leo Vogels
maandag t/m vrijdag
e-mailadres: lvogels@bseerschot.nl
Huishoudelijke dienst :
Wilma Konings
Wilma Brouwers