Het team

Op basisschool Eerschot werkt een team van ± 25 medewerkers met verschillende functies en taken. De schoolleiding (managementteam) stuurt en bewaakt de doorgaande lijn in de school en bestaat uit:
Directeur

  • Bouwcoördinatoren
  • Intern begeleider

De Intern begeleider (IB-er) is belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van de leerkrachten.

De groepsleerkrachten dragen de verantwoordelijkheid voor hun groep. Zij geven les en onderhouden contacten met de ouders. Daarnaast nemen zij zitting in de diverse kennisteams binnen de school. Er zijn ook leerkrachten met speciale taken zoals bv. taalcoördinator, cultuurcoördinator en de meerbegaafdheidscoördinator.
Daarnaast zijn werkzaam op onze school:

  • Administratieve kracht
  • Conciërge
  • Huishoudelijk personeel

 

Schooljaar 2019-2020

Directeur: 
Mevrouw Marjo Timmermans
maandag t/m vrijdag
e-mailadres: mtimmermans@bseerschot.nl
Groep 1B+2B: 
Juffrouw Inge van Eijndhoven
Woensdag, donderdag en vrijdag 
e-mailadres: ivaneijndhoven@bseerschot.nl
Groep 1B+2B: 
Juffrouw Elia Dilissen
maandag en dinsdag
e-mailadres: edilissen@bseerschot.nl
Groep 1C+2C: 
Juffrouw Vanessa Arts
maandag, dinsdag en 1x per 2 weken woensdag
e-mailadres: varts@bseerschot.nl
Groep 1C+2C: 
Juffrouw Yvonne van de Velde
donderdag, vrijdag en 1x per 2 weken woensdag
e-mailadres: yvandevelde@bseerschot.nl
Groep 2A+3A: 
Juffrouw Jacqueline van Leeuwen
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
e-mail: jvanleeuwen@bseerschot.nl
Groep 2A+3A: 
Juffrouw Maria Dekkers
dinsdag en woensdag
e-mailadres: mdekkers@bseerschot.nl
Groep 3B: 
Juffrouw Carla Hulsen
maandag, dinsdag
e-mailadres: chulsen@bseerschot.nl
Groep 3B: 
Juffrouw Elke Verhoeven
woensdag, donderdag en vrijdag
e-mailadres: everhoeven@bseerschot.nl
Groep 4A: 
Juffrouw Romy Smits
maandag t/m vrijdag
e-mail: rsmits@bseerschot.nl
Groep 4B+5B: 
Juffrouw Karin Wijnen
maandag, dinsdag en woensdag
e-mailadres: kwijnen@bseerschot.nl
Groep 4B+5B: 
Juffrouw Helge Schepens
Donderdag en vrijdag
e-mailadres: hschepens@bseerschot.nl
Groep 5A: 
Juffrouw Inge van Bakel
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
e-mailadres: ivanbakel@bseerschot.nl
Groep 5A: 
Juffrouw Carla Hulsen
woensdag en donderdag
e-mailadres: chulsen@bseerschot.nl
Groep 6A:
Juffrouw Suzanne van Boxmeer
maandag, dinsdag en vrijdag
e-mail: svanboxmeer@bseerschot.nl
Groep 6B+7B: 
Meneer Mark Hulsen
maandag t/m vrijdag
e-mailadres: mhulsen@bseerschot.nl
Groep 6B+7B: 
Juffrouw Chrissy Verhagen
woensdag (ondersteuning)
e-mailadres: cverhagen@bseerschot.nl
Groep 7A+8A: 
Juffrouw Sabine van Zoggel
maandag en dinsdag
e-mailadres: svanzoggel@bseerschot.nl
Groep 7A+8A: 
Juffrouw Liset Schepers
woensdag, donderdag en vrijdag
e-mail: lschepers@bseerschot.nl
Groep 8B: 
Juffrouw Jill Heesters
maandag, dinsdag en woensdag
e-mailadres: jhavinga@bseerschot.nl
Groep 8B: 
Juffrouw Marieke van de Weideven
donderdag en vrijdag
e-mailadres: mvandeweideven@bseerschot.nl
Groep 8B:
Juffrouw Sabine van Zoggel
woensdag (ondersteuning)
e-mailadres: svanzoggel@bseerschot.nl
Intern Begeleider/Leerlingbegeleider
Juffrouw Yvonne van Nimwegen
dinsdag, woensdag en donderdag
e-mailadres: yvannimwegen@bseerschot.nl
Leerlingbegeleider: 
Juffrouw Belinda Kester
 
   
Administratief medewerkster: 
Doriene Eijkemans
maandag en donderdag
e-mailadres: deijkemans@bseerschot.nl
Congiërge: 
Leo Vogels
maandag t/m vrijdag

e-mailadres: lvogels@bseerschot.nl
Huishoudelijke dienst :
Wilma Konings
Wilma Brouwers