https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Bestuur & RvT | Eerschot

Bestuur & RvT

SKOSO (Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode)

Contactgegevens:
SKOSO
Borchmolendijk 19a
5492 AJ Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413-420706
Website: www.skoso.nl

Informatie die betrekking heeft op alle scholen van SKOSO is gebundeld en weergegeven zowel via de website van BS Eerschot als op de site van SKOSO. Het betreft informatie over SKOSO, partners waarmee wordt samengewerkt als ook de onderwerpen jeugdhulpverlening, leerplichtzaken, ziekte en verlof, gezamenlijke beleidsafspraken, verzekeringen en algemene regelingen. 
Voor al dit soort zaken verwijzen we u door naar: www.skoso.nl.

Raad van Toezicht

SKOSO heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, die bestaat uit de directeur-bestuurder, Dhr. P. Meessen, die ondersteund wordt door een directiesecretaresse en enkele bovenschoolse stafmedewerkers en coördinatoren.De directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van de zeven basisscholen.Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Alle informatie die betrekking heeft op de scholen van SKOSO wordt weergegeven op de website van SKOSO, www.skoso.nl